Teaterkonsulent för amatörteater

Enligt överenskommelse med Regionförbundet Örebro arbetar Örebro läns bildningsförbund tillsammans med länets studieförbund och folkhögskolor med amatörteaterverksamhet. Verksamheten innebär att man i samarbete med amatörteaterorganisationer ska stödja och utveckla amatörteaterverksamheten i Örebro län som en del av folkbildningsarbetet.

Teaterkonsulenten kan bland annat erbjuda:
Stöd i ditt gruppledarskap och i att skriva, producera och regissera en uppsättning genom praktiska tips, handledning och hjälp med viktiga kontakter.

En kurs i grundläggande skådespeleri, teater eller regi över ett par kvällar eller en helg.

Möjlighet att få åka på andra kurser inom teaterområdet.

Praktiska råd och hjälp i kontakter med studieförbund, kommunala kulturförvaltningar och teaterföreningar vid t.ex. bidragssökande.

Praktisk hjälp och förmedling av kontakter om er grupp vill göra ett projekt där något annat kulturslag såsom musik, konst eller film ingår.

Möjlighet att träffa andra grupper på ting, festivaler, möten eller liknande för utbyten av idéer, erfarenheter och tankar.

Hör av dig till oss!
Tina Ruth    

Tina Ruth
teaterkonsulent med inriktning mot amatörteater.
Telefon: 070-721 21 98
E-post: tina.ruth@olbf.nu

Stefan Jansson
Mobil: 070-628 06 20
E-post: stefan.jansson@olbf.nu

Du hittar oss på
Örebro läns bildningsförbund, Föreningarnas hus och på Facebook.