Om oss

Amatörteatersamverkan Örebro län är en förening som verkar för att öka samarbetet och utbytet mellan olika föreningar som sysslar med amatörteaterverksamhet i någon form. Den bildades våren 2008.

Amatörteatersamverkan bildades av Nya Teatern Örebro, Teaterföreningen Lyset Karlskoga, Lekebergs Revysällskap, Kraxkompaniet Kumla, Görsköj Karlskoga, Stora Mellösa Teatersällskap, Svennevadsspelet, Jubileumsföreningen i Askersund, Örebrospexet samt Hällefors folkhögskola, Örebro läns bildningsförbund och Amatörteaterns Riksförbund Örebro län.

  • Vi vill skapa möjligheter till ökade kontakter och utbyten mellan länets teaterutövare och teaterutbildare för att ytterligare stärka och förankra länets amatörteaterscen

  • Vi vill fungera som en resurssamordnare och en paraplyorganisation som kan företräda länets amatörteater i kontakten med andra regionalt baserade organisationer och myndigheter

  • Vi vill skapa utbildningar och sprida information om vad som är aktuellt inom amatörteatern i länet