TEATERKURSER/WORKSHOPS

Kurser och workshops i Örebro län i samarbete mellan Örebro läns bildningsförbund, Amatörteatersamverkan och Studiefrämjandet.
Studiefrämjandet Örebro
ABF örebro län
ATRs kurser
Teaterutbildning och kurser på Örebro Universitet
Nya Teaterns kurser

Anmälan till kurserna i Örebro län
görs här på vår hemsida under rubriken KURSANMÄLAN
eller telefon 019-16 83 03.

Uppge namn, epostadress, telefonnummer och vilken teaterförening du eventuellt tillhör.

Sista anmälningsdag, se under respektive kurs.
Frågor besvaras av amatörteaterkonsulent
Tina Ruth tel 070-573 50 33 om inget annat uppges.

*Medlem = rabatterat pris.

Är du medlem i en teaterförening som är anknuten till Amatörteatersamverkan Örebro län eller Studiefrämjandet, ges rabatterat pris, se under respektive kurs.
För övriga gäller ordinarie pris.
Här kan du läsa om speciella utbildningar och kurser.