Bli medlem i Amatörteatersamverkan i Örebro Län


Medlemskap kostar 300 kronor per år och förening.

Kontakta oss här!
Skriv föreningens namn, adress, e-postadress och telefonnummer, namn på kontaktperson.

Vill Ni veta mer om vår verksamhet?
Har Ni förslag till vår verksamhet?

Kontakta oss på info@amatorteatersamverkan.se
eller ordföranden Gunilla Pihlblad på telefon 070-550 95 20