.

Per som korpen Roác

Per som storvätten

Per som tiggare

Per är 62 år, bor i Karlskoga och är medlem i revyföreningen Görsköj där han spelat revyer i många år. Annat han medverkat i är Nils Holgerssons underbara resa i Riseberga amfiteater, Katitzi på Hallagården i Lekhyttan samt Surdegar och Hurtbullar. I Bilbo spelar han Storvätten, örn, tiggare, hovherre och korpen Roác. Han delar rollerna med Britt Larsson och spelar halva föreställningsperioden. Bäst med Bilbo? ”Allihopa!”

Tillbaka