”Flydda tider” är en teatervandringen genom Lindesbergs gator som sätts upp för fjärde sommaren i år! Mellan 10-13 augusti ger man sex föreställningar.

I år är spännvidden och tidsgapet stort mellan människorna som skildras, människor möts som vanligt över århundradena. Bland annat kommer man få möta kyrkoherden Petrus Jönisson som är den första omskrivna och namngivna lindesbergaren år 1462. Dorotea Dordi de Besche kom som invandrare från Belgien på 1500-talet, vilket även Ewald Paulic gjorde som flydde till Sverige och Lindesberg under första världskriget.

Ni kommer få träffa den gustavianska hovdamen Magdalena Rudenskiöld som efter mordet på Gustaf III sökte sig till lugnet i Lindesberg. Föreståndarinnorna för Kallbadhuset ”Botten-Fredrika” och hennes dotter ”Botten-Hildur” skymtar också förbi för att berätta om simkunnighet och livet i sjöstaden ikring sekelskiftet 1900.

Slutligen träffar vi också den legendariska läkaren och kirurgen Lars-Erik Hallén strax intill den byggnad där han verkade, Gamla Kirurgen.

100 gravar du måste se innan du dör
Precis som tidigare har vi hämtat inspiration från Kulturenhetens app ”100 gravar du måste se innan du dör”. Passa på att följa med oss, se vilka som levt, bott och verkar i staden och upptäck nya hemliga och spännande sidor av Lindesberg. Föreställningen är ett samarbete mellan Bergslagens Spektakelteater, Lindesbergs Hembygdsförening och Kulturenheten på Lindesbergs kommun.

Samling sker vid Generationsparken den 10 och 11 augusti klockan 18:00 och 12 och 13 augusti klockan 14:00 och 16:00. Förköp av biljetter säljs här från den 1 augusti.