Efter en kort tids sjukdom avled Lill-Britt Karlsson, Kumla, den 9 augusti. Det kom plötsligt och vi är många som fortfarande inte har fattat vidden av förlusten. Lill-Britt, som nu var inne på sitt 83:e år, var nämligen en härligt aktiv människa, inte minst inom amatörteatern där hon nu lämnar efter sig ett stort tomrum.

Hon var med och startade Nya Teaterns seniorgrupp i Örebro 2006 och fortsatte att vara en av de ledande krafterna där i många år och i många minnesvärda uppsättningar. Det ena gav det andra, och hon tog flera chanser att utvecklas genom nya kontakter, exempelvis Teater Nolby, Svennevadsspelen och Lekebergs Revysällskap. Dessutom var hon med i flera av de stora samarbetsprojekt som ATSÖ genomfört under åren, bland annat på Vinön, i Askersund, i Riseberga amfiteater och på Hallagården. Helst stod hon på scenen, men ofta var hon med och jobbade med annat bakom densamma.

Lill-Britt har under de senaste åren varit vice ordförande i ATSÖ och 2021 fick hon organisationens hederspris. Sedan 2017 har hon ingått i den fasta ensemblen i Lekebergs Revysällskaps seniorgrupp  där saknaden nu är extra stor. Hon var alltid så väl förberedd, så positiv och så hjälpsam i alla sammanhang. Och rolig när det behövdes! På Sparbanksbörsen  spelade hon också i en stor nyårsrevy 2019 ”för det har jag aldrig provat på tidigare”.

Den lekebergska seniorgruppen har en viktig funktion inte bara med att sätta upp pjäser. Det sociala är minst lika viktigt. Fikastunderna under repetitionerna, samtalen med kollegerna, samåkningen i bilarna. Lill-Britt var en deltagande person med stor social kompetens och en inspiratör för alla. Dessutom kunde hon förmedla ett ibland välbehövligt lugn.

Avslutningsvis vill jag återge den motivering som följde med det tidigare nämnda priset. Den beskriver tydligt hur mycket glädje vi har haft av Lill-Britt Karlsson och hur tacksamma vi är för att hon har varit en del av oss.

”Ibland vill man bara lyfta fram en person för att hon i så hög grad personifierar detta med att vara amatör – att älska teatern. En som också år efter år, gång på gång, visat att ålder bara är en siffra och som lika entusiastiskt tar sig an ren seniorteater som berättelser, folklustspel, farser och revyer med blandade åldrar och på olika platser och scener. Och som dessutom vid sidan av skådespelande också engagerar sig i amatörteaterns föreningsliv. Du är som en sinnebild för länets amatörteater!”

Gunilla Pihlblad