Amatörteatern är aktiv i Örebro län, inte minst denna ungdomsgrupp inom Lekebergs revysällskap som tidigare i år spelade den egenproducerade farsen ”Hotell Högfärden”. FOTO: GUNNAR ÖQUIST

Kulturdebatt  (Publicerad i Nerikes Allehanda)

Teater av och med amatörer är en stor och viktig kulturform i Örebro län. Förra året hade amatörteatern fler än 19 500 i publiken, 700 deltagare i länet och fanns på flera platser i tio kommuner.

25 procent av deltagarna var barn och 16 procent unga mellan 19 och 25 år, visar en ny undersökning av Region Örebro län. Den överenskommelse mellan Örebro läns bildningsförbund och Region Örebro län som ligger till grund för detta löper ut vid årsskiftet och behöver nu förnyas.

Örebro län har länge varit och är fortsatt en stark amatörteaterregion vilket märks inte minst på representation vid nationella sammanhang som exempelvis i Amatörteaterns Riksförbunds festivaler och Lokalrevyer i Sveriges Revy-SM där grupper från länet blivit uttagna varje år. Det säger någonting om att vi har en väl fungerade infrastruktur och organisation kring amatörteater.

En förutsättning för att fortsätta denna framgångssaga är ett fortsatt regionalt stöd.

Varje vecka sker möten inom teatern mellan barn, ungdomar, vuxna och seniorer, oftast i åldersblandade grupper. Dessutom är teatern öppen för personer med funktionsnedsättning, både i blandade grupper och i särskilda så kallade funkisteater-grupper.

Teaterns variation och blandade genrer håller länets kulturliv levande och det finns grupper även på små orter där man kan vara både deltagare eller publik i den lokala bygdegården eller Folkets hus.

Deltagarna själva beskriver teatergruppen som en viktig gemenskap, en mötesplats över olika gränser och hur den har en positiv inverkan på deras psykiska hälsa. Här upplever många en meningsfull fritid.

Förutom alla timmar av ideellt engagemang som lagts ned av eldsjälar runt om i länet under åren beror det rika teaterlivet i Örebro också på det stöd som kommit från Region Örebro läns amatörteaterfrämjande uppdrag.

I drygt 40 år har det tack vare detta funnits en amatörteaterkonsulent i länet som jobbat just med att hjälpa nya grupper att starta och stötta de befintliga i sin utveckling och fortlevnad. Organisationen för tjänsten har skiftat lite under åren men sedan 2008 är tjänsten under Örebro läns bildningsförbund och därför har också teatern nära koppling till folkbildningen och har fått stöd av och samarbetat med studieförbund.

Vid årsskiftet löper överenskommelsen mellan regionen och länsbildningsförbundet ut och vi vill med denna text understryka vikten av att det sker en förlängning av detta viktiga regionala uppdrag.

Amatörteaterkonsulenten är en spindel i nätet som hjälper till med kontakter mellan teateraktiva i länet, stimulerar uppstart av nya grupper där sådana saknas, stöttar dem som kört fast på något sätt och bidrar med kompetensutveckling och stöttning för nya ledare.

Tack vare amatörteaterkonsulenten har samarbeten mellan professionella och amatörer möjliggjorts exempelvis genom spelen i Riseberga amfiteater och det senaste länssamarbetet med ”Bilbo” som sätts upp nu i sommar.

Amatörteaterns publiksiffror förra året är nästan jämförbara med Örebro teaters publiksiffra på 23 000, men där amatörteatern har större geografisk spridning.

För länets nuvarande och framtida teaterintresserade är det arbete som görs i länets över 30 teaterföreningar oerhört viktigt och de behöver kulturstöd från kommuner där de är verksamma. Men utan det stöd som regionen ger till amatörteaterfrämjande insatser är risken att utvecklingsarbetet stannar av, att det genuint starka teaterintresset i länet försvagas och att det blir svårare för dem som vill starta upp något nytt eller hitta en grupp att gå med i.

Därför är det regionala uppdraget med främjande av amatörteater ovärderligt.

Styrelserna för

Örebro läns bildningsförbund

Amatörteatersamverkan Örebro län

Amatörteaterns riksförbund, ATR