.

Anna-Lotta som vätte

Anna-Lotta som hovdam

Anna-Lotta som ulv

Anna-Lotta är 36 år och bor i Örebro. Hon varit med i olika folklustspel, revyer, klassiska uppsättningar och även skådespelat i flera kortfilmer. I Bilbo spelar hon vätte, ulv och hovdam. Hon uppskattar att pjäsen beskriver hur viktigt det är för oss som människor att våga ge oss ut på äventyr genom livet för att hitta oss själva.

Tillbaka